top of page
  • Writer's picturesspfvs

Додатна упутства и нови моделиУ актуелној ситуацији , када свакодновно добијамо велики број нових информација и упутстава, потрудићемо се да Вам олакшамо прилагођавање реализацији наставних садржаја путем учења на даљину. Постепено наше обавезе и начини на који ћемо их испуњавати постају јаснији, чему су допринела и последња Додатна упутства школама у вези са планирањем и .остваривањем ОВ рада на даљину , из којих издвајамо најважније :

- остваривање наставе на даљину је обавеза свих у школи

- наставници сами бирају начине реализације, ослањајући се на доступну ИКТ технологију и канале комуникације, и

- планирање наставе на даљину се заснива на постојећим НП / ПНУ (не одступа се од њих-акценат на кључним појмовима и знањима)

- прилагођава се начин рада и праћења напредовања ученика.


Као што сте приметили, није се обратила посебна пажња на специфичност предмета Физичко и здравствено васпитање, где се теоријска настава најлакше изводи кроз тему Физичка и здравствена култура.

У складу са датим инструкцијама идемо по плану и код обраде наставних јединица које обрађују спортске технике или тактику - у материјалу дајемо опис и примену у тексту, фотографије, кинограме, видео материјал - за шта је најдоступнији ресурс интернет, уз вама доступну литературу.


Праћење напредовања ученика је искључиво формативно - у педагошку свеску се бележе активности ученика, које ће по повратку у редовну наставу бити основа за даље бројчано оцењивање.

Активности које можемо пратити јесу израда презентација на појединачне теме (појединачно или групно), теоријске провере у форми онлајн тестова или квизова (Гугл упитник, Кахоот...) са акцентом на правила и пропозиције спортова, семинарски радови итд

То је најлакше урадити преко интернет платформи за учење на даљину (Гугл учионица, Едмодо, Мајкрософт тимс..), али уколико немате могућности онда можете користити друштвене мреже као Вајбер, Месенџер, Фејсбук и електронску пошту.

У наставку текста још линкова до примењивих видео материјала :

Kids workout 1 Beginners

https://youtu.be/L_A_HjHZxfI

Kids HIIT Workout 2

https://youtu.be/lc1Ag9m7XQo

9 Min Exercise For Kids - Home Workout

https://youtu.be/oc4QS2USKmk

„Have a Blast With This Family Fun Cardio Workout!“ на YouTube-у

https://youtu.be/5if4cjO5nxo


Vežbe za decu OŠ

https://www.youtube.com/watch?v=T8jI4RnHHf0

https://www.youtube.com/watch?v=X655B4ISakg

https://www.youtube.com/watch?v=KqSzgzsDeaU

https://www.youtube.com/watch?v=5if4cjO5nxo


Srednja škola kratki programi vežbi kod kuće;

https://www.youtube.com/watch?v=UoC_O3HzsH0

https://www.youtube.com/watch?v=j57HMjVM7Is

https://www.youtube.com/watch?v=Tz9d7By2ytQ

https://www.youtube.com/watch?v=UVYn8FmMbPc

https://www.youtube.com/watch?v=iY00Xf8tmM43,593 views
bottom of page