top of page

"Активне школе – Изазов 2023" (MSC – Moving Schools Challenger)  

 

Пројекат се фокусира на  промовисање редовне физичке активности и  здравог начина живота свим ученицима током целе школске године и у њему учествује 11 школа из Србије.

Од школске 2023/2024. године, осам европских земаља (Шпанија, Уједињено Краљевство, Пољска, Луксембург, Италија, Бугарска, Србија и Данска)  организују месечне изазове за децу школског узраста,  у виду физичке активности, у којима ће долазеће генерације моћи да напредују и да на разигран и радостан начин интегришу знање о вредности редовне физичке активности и здраве исхране у свој свакодневни живот.

Циљ је да се успостави паневропски програм за целу школску годину са главним задатком да се створи  синергија између паралелних иницијатива чиме се појачава свеобухватна порука о важности физичке активности, здравог начина живота и одговорног друштвеног понашања.

Постављањем различитих сарадничких месечних изазова током целе школске године (да би заједно постигли веће резултате за своју школу), ученици ће постати посвећенији свакодневним физичким  активностима и да се понашају на здрав начин, док науче да интегришу здраво доживотно понашање у своје искуство школовања у школи сваког дана. Различите активности ће додавати здраве километре (ЗК) укупном броју школе. Сваки потез и свака  акција се рачуна!

Школе учеснице:

ОШ Лазар Саватић  - Београд / ОШ Вожд Карађорђе -  Кушиљево / ОШ Вук Караџић - Чачак / Спортска гимназија - Београд / ОШ Свети Сава  - Кикинда / ОШ Вук Караџић - Дољевац / ОШ Васа Пелагић  - Београд / ОШ Веселин Маслеша - Београд / ОШ Милена Павловић Барили - Београд / ОШ Јован Грчић Миленко - Беочин / 3. октобар – Бор

Више информација на сајту:  https://www.movingschools.eu/the-project/


 

„Европски школски спортски дан“


Сваке задње недеље септембра, од 2020. године, ССПФВС у сарадњи са  EUPEA - European Physical Education Association обележава "Европски школски спортски дан" (ЕШСД) - паневропску манифестацију чији је главни циљ промоција физичке активности на међународном нивоу и укључивање што већег броја деце и младих, школа и организација у програме физичког вежбања. Идентификовањем различитих фокусних тема сваке године, ЕШСД има за циљ да разбије културне баријере и допринесе социјалној инклузији.

"ДЕЧЈА АТЛЕТИКА"

Решењем МПНТР бр. 610-00-01563/1/2019-07 програм стручног усавршавања под називом „Дечја атлетика – примена савремених програма у раду са ученицима и дечја такмичења у школи“ добио је статус програма од јавног интереса.

Програм је резултат покретања сарадње ССПФВС са гранским спортским савезима, у конкретном случају са Атлетским савезом Србије.

Програм обуке је намењен наставницима разредне наставе и физичког и здравственог васпитања, акредитован је, бесплатан и учесницима доноси 8 бодова.

До сада су одржане обуке у Кикинди, Новом саду, Нишу, Лесковцу, Врању, Крушевцу, и Пожаревцу. Наредних месеци одржаће се у Бору, Новом Пазару, Крагујевцу, Чачку и на Косову и Метохији.

 

"ПОКРЕНИМО НАШУ ДЕЦУ"

На основу забрињавајућих података и резултата везаних за физичку активност и здравствено стање деце до којих су дошли истраживачи, како у свету тако и код нас Аква Вива компанија је, Заједно са Министарством просвете, науке и технолошког развоја (МПНТР) и Српским савезом професора физичког васпитања и спорта (ССПФВС) иницирала је програм „Покренимо нашу децу“ којим се уводи додатна свакодневна физичка активност за ученике од 1. до 4. разреда у свих 1206 основних школа у Србији.


Знајући да се добре навике за цео живот граде у детињству, циљ акције  је да се школарцима у Србији приближи култура физичке активности у сваком дану, осмишљена тако да превенира све заступљеније поремећаје држања и тела уопште.

bottom of page