top of page

„Европски школски спортски дан“


Сваке задње недеље септембра, од 2020. године, ССПФВС у сарадњи са  EUPEA - European Physical Education Association обележава "Европски школски спортски дан" (ЕШСД) - паневропску манифестацију чији је главни циљ промоција физичке активности на међународном нивоу и укључивање што већег броја деце и младих, школа и организација у програме физичког вежбања. Идентификовањем различитих фокусних тема сваке године, ЕШСД има за циљ да разбије културне баријере и допринесе социјалној инклузији.

"ДЕЧЈА АТЛЕТИКА"

Решењем МПНТР бр. 610-00-01563/1/2019-07 програм стручног усавршавања под називом „Дечја атлетика – примена савремених програма у раду са ученицима и дечја такмичења у школи“ добио је статус програма од јавног интереса.

Програм је резултат покретања сарадње ССПФВС са гранским спортским савезима, у конкретном случају са Атлетским савезом Србије.

Програм обуке је намењен наставницима разредне наставе и физичког и здравственог васпитања, акредитован је, бесплатан и учесницима доноси 8 бодова.

До сада су одржане обуке у Кикинди, Новом саду, Нишу, Лесковцу, Врању, Крушевцу, и Пожаревцу. Наредних месеци одржаће се у Бору, Новом Пазару, Крагујевцу, Чачку и на Косову и Метохији.

 

"ПОКРЕНИМО НАШУ ДЕЦУ"

На основу забрињавајућих података и резултата везаних за физичку активност и здравствено стање деце до којих су дошли истраживачи, како у свету тако и код нас Аква Вива компанија је, Заједно са Министарством просвете, науке и технолошког развоја (МПНТР) и Српским савезом професора физичког васпитања и спорта (ССПФВС) иницирала је програм „Покренимо нашу децу“ којим се уводи додатна свакодневна физичка активност за ученике од 1. до 4. разреда у свих 1206 основних школа у Србији.


Знајући да се добре навике за цео живот граде у детињству, циљ акције  је да се школарцима у Србији приближи култура физичке активности у сваком дану, осмишљена тако да превенира све заступљеније поремећаје држања и тела уопште.

bottom of page