top of page

 
СРПСКИ САВЕЗ ПРОФЕСОРА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА
 
је национални ​струковни и грански спортски савез организација у области спорта и физичког васпитања са територије Републике Србије чији су чланови професори физичког васпитања и спорта.
Савез је основан 2014. године од стране Удружења педагога физичке културе Београда, Удружења педагога физичке културе Ниш  и Друштва наставника физичког васпитања Новог Сада.
Основни циљ Савеза је унапређивање квалитета физичког васпитања, спорта деце, школског спорта, организованог физичког васпитања деце претшколског узраста, као и промоција здравља и здравог начина живота кроз средства, методе и праксу физичког васпитања.
Савез активно учествује у припремању и доношењу Закона, нормативних и других аката, којима се регулише положај и друштвени статус наставе физичког васпитања, школског спорта и свих  осталих активности  које се логички везују уз ово наставно подручје, као и носилаца тих активности.
Савез подноси и реализује иницијативе  (као што је обнова Заједнице факултета спорта и физичког васпитања) и израђује пројекте  ("Покренимо нашу децу", "Дечија атлетика"...) са циљем унапређивања рада у струци, као и скретања пажње јавности на актуелне проблеме и развоја свести о значају и вредности физичког васпитања за очување здравља и развојa спортских потенцијала нације. 
Савез заступа интересе и углед струке и својих чланова, пред  државним просветним и спортским органима у директној комуникацији,  као и преко свог представника у Националном просветном савету.

РЕДОВНИ ЧЛАНОВИ​ : 

 • Удружење педагога физичке културе Београда

 • Удружење педагога физичке културе Ниш  

 • Друштво наставника физичког васпитања Новог Сада

 • Друштво педагога физичког васпитања Војводине

 • Удружење педагога физичке културе Врбас

 • Удружење педагога физичке културе Панчево

 • Удружење педагога физичке културе Пожаревац

 • Удружење педагога физичке културе Шабац

 • Удружење педагога физичке културе Крагујевац

 • Удружење педагога физичке културе Чачак

 • Удружење педагога физичке културе Ужице

 • Удружење педагога физичке културе Краљево

 • Удружење педагога физичке културе Прокупље

 • Удружење педагога физичке културе Врање

 • Удружење професора физичког васпитања и спорта Пиротског округа

        

ОРГАНИ САВЕЗА :

 
                 УПРАВНИ ОДБОР 

Небојша Стојановић, председник 
Хелена Винаји Тарабић

Милан Стошић

др Мирослав Марковић
мр Горан Петровић

др Немања Цветковић
Дејан Стојковић
 

СКУПШТИНА

           НАДЗОРНИ ОДБОР

Слободан Вигњевић, председник 
Тања Арнаутовић
Младен Петковић                      

              Секретар  
       Војислав Калезић  
     Представник у НПС Србије     
              мр Горан Петровић  
bottom of page