top of page
  • Writer's picturesspfvs

Модели реализације наставе ФЗВ за програм учења на даљину

Updated: Mar 18, 2020Саобразно упутству МНПТР за рад школа у отежаним условима уз програм учења на даљину, понудићемо вам одговарајуће моделе и ресурсе намењене реализацији наставе ФЗВ уз коришћење доступних платформи и веб-алата за учење, за остваривање садржаја на основу прописаног плана и програма наставе и учења и на основу смерница за планирање и реализацију образовно-васпитног рада путем учења на даљину.

Посебно погодне за онлајн наставу сматрамо платформе Google учионица и Едмодо, јер поседују све параметре и ресурсе неопходне за реализацију програма наставе и учења :

- постављање разноврсних форми материјала за ученике (текст, слика, видео, аудио, линкови)

- могућности провере (задаци, тестови)

- могућност групног рада

- трајну евиденцију свих активности наставника и ученика.

Испод Вам дајемо серију линкова и неколико презентација као материјал за израду појединачних часова из теме Физичка и здравствена култура , примерених за овакав начин реализације.

Линкови :

Rukomet

https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82

https://istorijarukometausrbiji.wordpress.com/

Košarka

http://kosarka.wikidot.com/o-sportu

https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0

https://www.kss.rs/istorijat/istorija-kosarke/istorija-kosarke/

Odbojka

https://www.ossrb.org/savez/informacije/istorijat-odbojke-u-srbiji.html

https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%9E%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%98%D0%BA%D0%B0

Fudbal

https://www.znanje.org/zan/goran/g-istorija/desno.htm

https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%A4%D1%83%D0%B4%D0%B1%D0%B0%D0%BB

Sportke discipline

https://www.ass.org.rs/wp-content/uploads/2018/05/Pravila-2018-2019_za-sajt_180418_sa-sadrzajem.pdf

http://www.gkdif.org/sportska-gimnastika/

Istorijat

Gimnastika

https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0

Atletika

https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0

Pravila

http://www.kss.rs/wp-content/uploads/FIBA-Sluzbena-pravila-igre-2014.pdf

http://www.rsk.rs/cms/literatura/Pravila.pdf

http://os-rs.org/wp-content/uploads/2017/04/Pravila-odbojkaske-igre-2017.pdf

http://osdespotstefanvisoki.nasaskola.rs/files/Pravila%20igre/Fudbal/Pravila%20malog%20fudbala%20Futsal-a.pdf

Korisni tekstovi o zdravstvenom vaspitanju https://novakdjokovicfoundation.org/…/fizicka-aktivnost-u-…/ https://www.mamaibeba.rs/…/uticaj-sporta-i-fizicke-aktivnos… http://www.izjzv.org.rs/…/f3b72ad0-…/prilog_za_edukatore.pdf

Korisni linkovi za decu mlađeg školskog uzrasta https://www.youtube.com/watch?v=AHMflfjRx4Q https://www.youtube.com/watch?v=NsjRSYpLhDY https://www.youtube.com/watch?v=6eX0a58DOmE https://www.youtube.com/watch?v=WAWiY-5ElBg

Primeri planiranja

https://miraspasic.wordpress.com/2012/12/02/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8-5-8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B4-20122013-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5/

Zdravstveno vaspitanje

http://izjzv.org.rs/uploads/b19b96fd-173c-e94a-b384-bd90b93bc94a/Zdr_vasp_def_ciljevi_Promocija_zdravlja.pdf

https://www.zdravlje.org.rs/publikacije/Jugoslovenska%20studija/Dusanka%20Matijevic.pdf

Olimpijski pokret

http://oks.org.rs/olimpijski-pokret/istorija-olimpizma/https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0

Презентације

ППТ 1

ППТ 2

ППТ 3

ППТ 49,804 views
bottom of page